Over Abraham H. Maslow

 

 

Aanvullingen van mij

Iedereen kan zichzelf veranderen tot een zelf-actualiseerd persoon. Als men niet zelfactualiserend is, komt dat omdat dit proces onderweg ergens geblokkeerd wordt. Dit is dus duidelijk wat anders dan dat het niet mogelijk is. Worden de blokkades opgeheven, dan volgt de rest vanzelf.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid kan men bevorderen door kinderen veel minder te helpen dan de gemiddelde opvoeder. De Zwartvoet indianen in Amerikanen staan bekend om hun taaiheid, zelfrespect en doorzettingsvermogen. Dit komt door de manier waarop zij kinderen benaderen. Hij constateerde bijvoorbeeld dat een klein kind een zware deur probeerde te openen, maar dit lukte maar niet. Na heel veel zwoegen en zweten slaagde hij er eindelijk in. De meeste opvoeders hadden al lang ingegrepen, niet beseffende dat het kind onbewust de boodschap krijgt dat hij ergens niet toe in staat is. Oftewel, het zelfvertrouwen wordt ondermijnd.
Het soort humor geeft vaak een goed beeld van het niveau waarop men leeft. Mensen die op het laagste behoefteniveau leven hebben ook een laag soort gevoel voor humor. Ze vinden het bijvoorbeeld leuk als iemand zich pijn of als kinderen op hun gezicht vallen. Iemand die op een hoger behoefteniveau leeft kan hier niet om lachen. Dit geldt ook andersom. Het hogere gevoel voor humor is vaak onbereikbaar voor lagere behoefteniveaus. Het is vaak wat subtieler en wordt vaak niet begrepen.

 

 

Abraham Maslow

Behoefteniveaus

Maslow's waarnemingen

Topervaringen

Het evenwicht

Aanvullingen van mij

Waarneembaarheid behoeften

Transcendatie

Maslow en de wetenschap

De gezonde mens

Maslow nu

 

 

China repair