Over Abraham H. Maslow

 

Abraham Maslow

Behoefteniveaus

Maslow's waarnemingen

Topervaringen

Het evenwicht

Aanvullingen van mij

Waarneembaarheid behoeften

Transcendatie

Maslow en de wetenschap

De gezonde mens

Maslow nu

 

 

Behoefteniveaus

Een van de kernpunten van Maslow was de door onderzoek aangetoonde behoefteniveaus van de mens. Deze lopen van laag naar hoog. Een behoefte kan men zien als het verlangen naar iets. Het willen eten, is een behoefte om de honger te stillen. De hongerbehoefte is er dus omdat men honger heeft. Een behoefte kun je niet sturen, maar ontstaat vanzelf doordat men ergens behoefte aan heeft. Een behoefte op een bepaald niveau moet eerst voor het grootste deel bevredigd worden voordat men bevrediging wil van een hogere behoefte. Een behoefte overslaan is over het algemeen niet mogelijk. Het bevredigen van de behoefte kan men overslaan, maar de behoefte zal blijven. Als men honger heeft kan men zichzelf opleggen, maar de behoefte zal blijven bestaan. Hoe groter een behoefte is, des te nadrukkelijker is hij aanwezig en des te meer zal men moeten doen om hem weg te drukken. Zodra een behoefte bevredigd is, ontstaat meestal vroeg of laat de volgende. Na dat men gegeten heeft, krijgt men bijvoorbeeld zin aan koffie of een dutje. Over het algemeen ontstaat een hogere behoefte pas als de lagere bevredigd zijn. Eentje zou men nog kunnen overslaan, maar twee of meer komt maar heel zelden voor. Veel behoeftes zijn overigens onbewust.

De behoeftes van laag naar hoog zijn:

  • De fysiologische behoeften.
  • Veiligheids behoeften
  • Saamhorigheids- en liefdes behoeften
  • Waardering en respect behoeften
  • Zelf-actualiserings behoeften