Over Abraham H. Maslow

 

Abraham Maslow

Behoefteniveaus

Maslow's waarnemingen

Topervaringen

Het evenwicht

Aanvullingen van mij

Waarneembaarheid behoeften

Transcendatie

Maslow en de wetenschap

De gezonde mens

Maslow nu

 

 

De gezonde mens

Maslow benadert psychologie op een juiste wijze door uit te gaan van de gezond denkende mens en niet van de neurotische mens, want in dat geval krijgt men een psychologie van gebrekkigheden. Dit is geen basis om conclusies te gaan trekken van hoe een mens geestelijk volwaardig kan worden. Met dit laatste wordt bedoeld de situatie waarbij de mens tot volledige wasdom kan komen. Neurotisch en agressief gedrag vallen hier dus niet onder. Van de ziekelijke mens kan je wel leren hoe het niet hoort, maar niet hoe het wel moet. Daar voor moet je bij de gezond denkende mens zijn.
Met de bevrediging van behoeftes om hogerop te komen, worden uitsluitend de fundamentele behoeftes bedoeld. Neurotisch behoeftes vallen hier dus niet onder. Het streven naar macht is er zo een. Hoeveel macht diegene ook krijgt, het resulteert nooit in een stapje hoger qua persoonlijke ontwikkeling. Hij mist namelijk iets anders en dat compenseert hij door zijn machtspositie waarnaar hij streeft omdat hij wat mist. Dit is altijd zelfvertrouwen. Een machtsstrever streeft naar het verkeerde en zal altijd onbevredigd blijven zolang hij op dit pad blijft zitten.

 

 

 

 
Household-1