Over Abraham H. Maslow

 

Abraham Maslow

Behoefteniveaus

Maslow's waarnemingen

Topervaringen

Het evenwicht

Aanvullingen van mij

Waarneembaarheid behoeften

Transcendatie

Maslow en de wetenschap

De gezonde mens

Maslow nu

 

 

Maslow nu

Ik heb eigenlijk weinig kritische punten over Maslow. Het enige wat ik zou kunnen zeggen is dat hij een vrij ingewikkeld taalgebruik heeft. Hij heeft zondermeer baanbrekend werk verricht. Er is wel een punt van kritiek op de huidige Humanistische psychologie (Het Humanistisch verbond is een geheel andere groepering). Maar hier kan Maslow eigenlijk niks aan doen. En dat is dat er met zijn opvattingen bijna niks gedaan wordt. De Humanistische psychologie bestaat nog steeds, maar boekt geen vooruitgang. Het is waarschijnlijk een statisch apparaat geworden die Maslow's ideeën wel toepast maar niet echt begrijpt en er verder niks mee doet. Dit maak ik op uit de grote stilte omtrent de Humanistische psychologie. Niet alleen doen ze niks met de ideeën van Maslow, maar boeken ook geen vooruitgang meer. Dit is toch jammer, want er moeten toch mogelijkheden zijn met de kennis van Maslow.
Maslow heeft me geholpen op de weg naar het begrijpen van de mens. Doordat hij van een geheel andere basis is uitgegaan, is hij verder gekomen dan welke ander psycholoog dan ook. Hij is in tegenstelling tot zijn collega's, niet uitgegaan van de zieke geest, maar vanuit de gezond denkende mens. Door de geestelijk gestoorde persoon te gaan bestuderen, gaan verkeerde ideeën ontstaan. Wat vriendelijkheid is, leer je door vriendelijke mensen te gaan beoordelen. Je komt er niet achter door vriendelijkheid proberen te begrijpen bij degenen die het niet zijn. Je komt er misschien wel achter waarom iemand onvriendelijk is, maar men zal van hun nooit leren wat vriendelijkheid is. Zodra je bij vriendelijke mensen kunt definiëren wat is, kan men gaan onderzoeken waarom anderen het niet zijn. Vind je die belemmeringen, dan kun je vooruitgang gaan boeken. Het is makkelijker iets te onderzoek dat er is dan iets dat er niet is en zoeken waarom het er niet is.

Maslow heeft veel vermoedens op bepaalde gebieden. Dit duidt niet op onzekerheid van hem, maar op een gezonde mate van twijfel. Zolang men niet honderd procent overtuigd is van iets, kan men beter van "vermoedelijk" spreken, want zodra men iets aanneemt zal men nauwelijks nog de neiging hebben om te onderzoeken of het klopt. Zover ik kan beoordelen kloppen zijn vermoedens.
Vandaar dat Maslow veel verder is gekomen dan anderen. Hij heeft niet alleen veel geleerd van de mensen met een hogere motivatie, maar naar alle waarschijnlijkheid heeft het ook zijn persoonlijke levenshouding omhoog geholpen. Het soort mensen waar iemand mee te maken heeft, kan invloed gaan uitoefenen op iemand. Het veel verkeren tussen neurotici en geestesstoornissen maakt iemand over het algemeen niet vrolijker.

 

 

 

Portal-1