Over Abraham H. Maslow

 

 

Waarneembaarheid behoeften

De aandacht voor bepaalde behoeftes geeft aan op welk behoefteniveau men leeft. Zolang de lagere behoeftes niet bevredigd zijn, komt men niet aan verlangen op de hogere behoeftes toe. Of anders gezegd, deze behoeftes zijn er dus niet. Doordat een bepaalde behoefte niet bevredigd is, zullen de aandacht en gedachten vaak hier op gericht zijn. Aan hogere niveaus denkt men vaak niet eens. Iemand die honger heeft, is waarschijnlijk niet erg geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling. En andersom. Als men op hogere niveaus leeft, wil dat zeggen dat de lagere bevredigd zijn. Iemand die ontspannen aan het schilderen is, heeft geen honger en is ook niet angstig op dat moment. Het onderwerp van klagen is ook vaak een teken van het niveau. Iemand die honger heeft klaagt hier over en degene die bijvoorbeeld geen tijd heeft om zich te kunnen ontwikkelen, zal hier over klagen. Klagen is sowieso een teken van onvrede. Alleen degene die niks te klagen heeft is een tevreden iemand. Het is waarschijnlijk een teken dat men op het hoogste niveau leeft. Pas als men hoger komt, gaat men zich pas druk maken op problemen op dit gebied. Je wilt bijvoorbeeld pas anderen helpen als je op een hoog behoefteniveau leeft. Iemand die gestresst is, bekommert zich niet of nauwelijks om anderen. (Note van mij : Hier ligt waarschijnlijk de oorzaak dat Nederland veel meer doet aan internationale hulp voor de minder bedeelden. Doordat we op een wat hoger niveau leven, staan we meer open voor andermans leed. Vandaar waarschijnlijk ook de wat sterkere bemoeizucht van Nederlanders. We zijn wat meer naar buiten gericht door gemiddeld wat minder problemen.).
Hoe hoger het behoefteniveau waarop men leeft des te hoger de levensvorm van de mens. Hoe lager, des te primitiever men is. De hoogte heeft overigens niks te maken met de maatschappelijke situatie. Iemand in een lage sociale klasse kan op een net zo'n hoog geestelijk niveau leven als de beter gesitueerden.
De manier waarop men leeft en met anderen omgaat is bepalend op welk geestelijk niveau men leeft. Dit geldt zelfs voor dromen. Iemand die overdag angstig is, heeft ook de overeenkomstige dromen. Het heeft allemaal met elkaar te maken.

 

 

Abraham Maslow

Behoefteniveaus

Maslow's waarnemingen

Topervaringen

Het evenwicht

Aanvullingen van mij

Waarneembaarheid behoeften

Transcendatie

Maslow en de wetenschap

De gezonde mens

Maslow nu