Over Abraham H. Maslow

 

 

Maslow en de wetenschap

Maslow was ook van oordeel dat veel wetenschappers een nauwe visie hebben. Over het algemeen staat men niet open voor andere benaderingen dan wat men geleerd heeft. Het belangrijkste is vaak dat een onderzoek goed uitgevoerd is en dat er bewijzen zijn, in plaats van resultaten. Alles wat niet wetenschappenlijk aangetoond kan worden, wordt vaak buiten de deur gehouden en zelfs vaak als onwaar bestempeld. Albert Einstein heeft dit bijvoorbeeld ondervonden. Door deze bekrompenheid zijn er over het algemeen geen echte resultaten. Millimeterwerk ziet men dan als een grote vooruitgang. Of er zijn nutteloze onderzoeken, of men vindt bevestiging van oude gegevens. Dit geldt dus ook voor psychologie. Door het niet of moeilijk bewijsbaar zijn van psychologie blijft er een scheidslijn tussen wetenschappers en psychologen. Dit geldt overigens ook voor kunstenaars en musici. Ik ben van mening dat veel psychologische processen wetenschappenlijk aan te tonen zijn. Zelfs wat de muziek betreft, heb ik vermoedens dat op een wetenschappenlijke manier aan te tonen moet zijn dat het kwaliteitsniveau van muziek gemeten kan worden. Maar dit zijn niet meer dan vermoedens. Misschien dat ik ergens in de toekomst me er eens in ga verdiepen.

 

 

Abraham Maslow

Behoefteniveaus

Maslow's waarnemingen

Topervaringen

Het evenwicht

Aanvullingen van mij

Waarneembaarheid behoeften

Transcendatie

Maslow en de wetenschap

De gezonde mens

Maslow nu